Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Bài Thơ Tháng 6


      Gởi tặng em bài thơ tháng Sáu
Cơn mưa buồn tháng Sáu ngập hồn ai

Tháng Sáu đến đến cùng cơn mưa lạnh
Lạnh ngoài trời và lạnh cả lòng Em
Ta nhắm mắt hình dung em rung rẩy
Melbourne buồn lòng ta cũng buồn lây.
                Mưa tháng Sáu mưa sâu vào nỗi nhớ
               Trời cũng buồn như nhắc lại đau thương
               Ta lặng lẽ tưởng chừng tim ngưng động
               Muốn cùng em chịu đựng khối buồn vương.
Mưa tháng Sáu khắc trong em nỗi nhớ
Làm sao quên hình bóng kẻ đi xa
Đoạn đường qua đầy kỷ niệm vui buồn
Nhưng phía trước em ơi luôn tươi đẹp
               Mưa tháng Sáu Em ơi vơi sầu thảm
               Phong ba nào rồi vẫn phải trôi qua
               Đoạn đường kia đời ai cũng một lần
               Em có thấy bình minh dần ló dạng?
                                      Quên Đi