Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Xướng Hoạ: Thương Vầng Trăng Khuyết


Bài Xướng 

THƯƠNG VẦNG TRĂNG KHUYẾT 
Thương vầng trăng khuyết mọc chơi vơi 
Như móng tay ai bấm giữa trời.  
Nhớ lúc gương tròn trong sáng chiếu 
Mà nay liềm khuyết nhạt mờ soi.  
Một vành treo đó hao gầy mãi 
Nửa mảnh lặn đâu lịm tắt rồi.  
Em hỡi khác nào trăng khuyết ấy 
Hai ta từ độ khóc chia phôi.
                            QUANG TUẤN
Các Bài Hoạ 
        Tiễn Đưa
Lưng tròng đăm đắm lệ  không vơi 
Đưa tiễn một đêm lạnh tối trời 
Kẻ ở , đìu hiu  lau lách rũ , 
Người đi , man mác  ánh trăng soi . 
Một vành hiu hắt còn luyến mãi , 
Nửa mảnh âm u đã lịm rồi . 
Mây hợp bèo trôi ai khéo vẽ . 
Thời gian , liều thuốc của pha phôi 
                          Mailoc 
                     Cali 4-26-14