Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tiệc Chay : Chs TPH - Cựu Giáo Sinh SP - Vĩnh Long

Hai buổi tiệc chay vào Đầu và Giữa tháng 4 - 2014.
Xem ảnh từ trái sang phải:
Buổi tiệc Chay Đầu Tháng: 
Món Chánh  Lẩu Mắm

Điệp ( Lê ), Duyên, Thơ


Xuân, Khai, Điệp (Lê)


Thơ, Liên, Đức, Xuân, Khai, Điệp (Lê)

Buổi Tiệc Chay Thứ hai Giữa Tháng
Món Chánh : Cà Ri Dê


Đức, Liên, DuyênHuệ, Xuân, Điệp, Sanh

Khai, Đức, Liên, Duyên


Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức