Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Đỗ Thị Chí Thanh

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

     Được tin buồn Thầy Đỗ Thành Thích, Thân phụ của chị Đỗ Thị Chí Thanh Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp,Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Vĩnh Long Lớp 6 Khoá 8. - Từ trần lúc 12 giờ 30 ngày 21-5-2014 

- Nhằm ngày 23-4 Âm Lịch. 

- Hưởng thọ 88 tuổi.

- Lễ Động quan cử hành vào lúc 12 giờ ngày 23 - 5- 2014.

- Hoả táng tại Sa Đéc.

      Chúng con cầu nguyện Hương Linh của Thầy được an lành nơi Cõi Phật.

      Thành Kính Phân Ưu cùng chị Chí Thanh và Tang quyến.      Đồng Kính Phân Ưu

- Phan Thị Anh Minh - Bùi Ngọc Điệp

- Lê Ngọc Điệp - Vương thị Kim Duyên

- Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Hoàng Thị Thơ

- Nguyễn Thị Sanh - Dương thị Anh

- Phan Văn Huệ - Nguyễn Hữu Tài (BT) 

- Nguyễn Thành Vinh - Phạm Thanh Xuân

- Nguyễn Thành Khai - Đặng Văn Việt

- Huỳnh Hữu Ngỡi - Lê Thị Kim Phượng
- Huỳnh Hữu Đức.