Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Cảm Tác Thiên Thai


Lá đào vẫn đó nẻo còn đây
Róc rách nhẹ đưa suối lượn dài
Thấp thoáng non mơ phơi ánh nguyệt
Mịt mờ lối mộng đến thiên thai
Nửa năm tiên cảnh xa vời vợi
Một bước dương trần đã đổi thay
Lưu Nguyễn ngàn năm mơ cánh hạc
Duyên tình tiên tục chẳng chờ ai.
                                    Quên Đi