Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn

Cẩm Sắt

         錦瑟
              Lý Thương Ẩn (李商隱)

錦瑟無端五十弦
一弦一柱思華年。 
莊生曉夢迷蝴蝶 
望帝春心託杜鵑。
滄海月明珠有淚
藍田日暖玉生煙。
此情可待成追憶
只是當時已惘然  

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. 

Dịch  nghĩa:  

Đàn gấm không biết vì sao mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trục đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ 
Buổi sớm Trang Chu nằm mơ biến thành  bướm
Đang xuân Vọng Đế gửi hồn nhập vào chim quấc
Biển xanh trăng sáng làm ngọc trai ứa lệ
Ruộng  xanh nắng ấm khiến đá quý bốc khói
Tình này phải đợi chờ đã trở thành nỗi nhớ
Cho đến giờ vẫn còn hoang mang   

Dịch Thơ: 

Đàn gấm tơ huyền năm chục chẵn
Mỗi dây mỗi trục nhớ xuân nao
Trang Chu buổi sớm  mơ thành bướm
Vọng Đế xuân về nhớ nước đau
Biển biếc sáng trăng ngọc lệ đổ
Đồng xanh nắng ấm khói châu trào
Tình mong mòn mỏi ươm thương nhớ
Tấc dạ giờ đây vẫn đảo chao 
                                     Quên Đi